Realizacja projektu dobiegła końca

Warsztaty, szkolenia, spotkania i festiwal - te wszystkie działania udało się wesprzeć dzięki dotacji uzyskanej w ramach projektu "SYMPATYCY rozwijają skrzydła - wzrost potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego organizacji", realizowanego w formie mikrodotacji w ramach programu "Inicjuj z FIO" (środki pochodzą z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).

Informacje dotyczące projektu

Wartość projektu: 4420 PLN (cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100)
Źródło dofinansowania: mikrodacja "Inicjuj z FIO" z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Operatorem Mikrodotacji w woj. kujawsko-pomorskim jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Okres realizacji projektu: 15.05.2017-15.11.2017
Realizator projektu: Stowarzyszenie na rzecz edukacji i profilaktyki "SYMPATYCY"

Projekt realizowany był we współpracy z:
- Mobilni Doradcy Sektora 3.0 - wsparcie merytoryczne uczestników projektu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkół z terenu województwa kujawsko-pomroskiego, będący członkami stowarzyszenia "SYMPATYCY".

Opis projektu

Cel główny projektu: wzmocnienie potencjału ludzkiego oraz infrastrukturalnego młodej organizacji pozarządowej poprzez zakup sprzętu i oprogramowania, udział w happeningu historyczno-artystycznym oraz opracowanie planu rozwoju na najbliższe miesiące.

Uczestnicy projektu:
- Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia – to grupa osób zaangażowanych społecznie, której zależy na tym, aby zwiększyć profesjonalność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przekłada się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia,
- wolontariusze działający w stowarzyszeniu- liderzy społeczności programu "Profilaktyka a Ty", działający lokalnie na rzecz profilaktyki rówieśniczej w PaTPORTach. PaTPORT to najnowsze i najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem już prowadzonych działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej do ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” realizowanego w kraju od 2006 roku.

Główne działania w projekcie:
1.Promocja stowarzyszenia "SYMPATYCY" w postaci tabliczek informacyjnych, filmów promocyjnych,
2. Działania integracyjne (udział 25 wolontariuszy i 5 członków stowarzyszenia w happeningu historyczno-kulturalnym oraz szkoleniu animacyjnym),
3. Doposażenie w sprzęt komputerowy, fotograficzny, służący animacji dzieci i młodzieży,
4. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami szkół i ośrodków kultury w celu nawiązania współpracy (udział 25 członków stowarzyszenia i 25 gości z innych placówek).

Dodatkowe działania w projekcie:
- udział w "Sympatycznej Olimpiadzie" w Barcinie,
- szkolenie wyjazdowe dla członków stowarzyszenia do Piły - Młyn,
- wsparcie festiwalu "poPaTrz" o spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia.

Załączniki:
Pobierz plik (1c96abbf.jpeg)Finansowanie[źródło finansowania projektu]42 kB
Pobierz plik (IMG_6742.JPG)Podsumowanie projektu w Inowrocławiu[Podsumowanie projektu w Inowrocławiu]6695 kB
Pobierz plik (PREZENTACJA kim jest lider-.pdf)Kim jest lider - prezentacja ze szkolenia dla młodzieżowych liderów[Szkolenie zorganizowano w dniach 16-18 czerwca 2017 w Wilanowie w Warszawie]2761 kB
Dostęp do URL (https://www.youtube.com/watch?v=ftfLMqTdKRQ)Warsztaty i szkolenia dla młodzieżowych liderów[Szkolenia i warsztaty odbyły się w dniach 16-18 czerwca 2017 r. w Warszawie]0 kB
Dostęp do URL (https://www.youtube.com/watch?v=06EfzI6qNxs)Sympatycy rozwijają skrzydła[Film promocyjny Stowarzyszenia \"Sympatycy\"]0 kB

Lokalizacja i kontakt