Bezpieczny rok szkolny z profilaktyką rówieśniczą

Około 2000 osób z całego województwa wzięło udział w projekcie pt. „Bezpieczny rok szkolny 2016/2017 z profilaktyką rówieśniczą”. Młodzież prezentowała wspaniałe alternatywy wykorzystania czasu wolnego, aby integrować się przeciw używkom, takim jak dopalacze, narkotyki, papierosy i alkohol. W wydarzeniu tym wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Torunia i przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy objęli patronatem tę inicjatywę.

We wtorek (27.09.16) o 12:00 z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej ruszył zainicjowany przez tę placówkę marsz edukacyjno- profilaktyczny społeczności obu szkół wraz z SymPaTykami grupy PaT. Około 2000 młodych ludzi, którzy przyjechali z całego województwa wzięło udział w projekcie pt. „Bezpieczny rok szkolny 2016/2017 z profilaktyką rówieśniczą". Wrzesień to znakomity czas inauguracji tego typu inicjatyw, bo przed nami październik nazwany miesiącem wolnym od uzależnień.

Na Nowym Rynku czekała scena, na której młodzież z różnych środowisk pracy szkolnej i poza szkolnej prezentowała wspaniałe alternatywy wykorzystania czasu wolnego, aby integrować młodzież przeciw używkom, takim jak dopalacze, narkotyki, papierosy i alkohol. Była muzyka, śpiew i radosny taniec, w który bardzo chętnie włączała się młodzież przybyła na ten happening. Nie zabrakło Prezydenta Miasta Torunia pana Michała Zaleskiego, Dyrektor Wydziału Oświaty UMT pani Anny Łukaszewskiej i przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy objęli patronatem tę inicjatywę oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z Komendantem mł. insp. Maciejem Lewandowskim na czele. Na koniec, aby tradycji stało się zadość młodzież zatańczyła wspólny taniec PaT-u czyli Belgijkę.

Przypomnijmy: program edukacyjno-profilaktyczny „Profilaktyka a Ty” został zainicjowany w Polsce w 2006 roku. Pierwsza w Toruniu komórka PaTPORTU powstała we wrześniu tego roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym. Takie spotkania to znakomita okazja do integrowania środowisk międzyszkolnych, które jednoczą się, aby działać na rzecz życia i zdrowia młodych ludzi.

Źródło: KWP Bydgoszcz

 

Lokalizacja i kontakt